Добрый день! Продолжим изучение белорусского языка. Белорусский язык. Урок 97.

97 [девяносто семь] - 97 [дзевяноста сем]
Союзы 4 - Злучнікі 4
 
Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал. - Ён заснуў, хаця тэлевізар быў уключаны.
Он ещё остался, несмотря на то, что было уже поздно. - Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хаця было ўжо позна.
Он не пришёл, несмотря на то, что мы договорились. - Ён не прыйшоў, хаця мы дамаўляліся.
                
Телевизор работал. Несмотря на это, он заснул. - Тэлевізар быў уключаны. Нягледзячы на гэта ён заснуў.
Было уже поздно. Несмотря на это, он ещё остался. - Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта ён яшчэ застаўся.
Мы договорились. Несмотря на это, он не пришёл. - Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта ён не прыйшоў.
                
Он водит машину, несмотря на то, что у него нет прав. - Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая. - Хаця дарога слізкая, ён едзе хутка.
Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян. - Хаця ён п’яны, ён едзе на веласіпедзе.
                
У него нет прав. Несмотря на это он водит машину. - У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта ён кіруе ...
Дорога скользкая. Несмотря на это он едет так быстро. - Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта ён едзе хутка.
Он пьян. Несмотря на это он едет на велосипеде. - Ён п’яны. Нягледзячы на гэта ён едзе на веласіпедзе.
                
Она не может найти работу, несмотря на то, что у неё высшее образование. - Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Она не идёт к врачу, несмотря на то, что у неё что-то болит. - Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Она покупает машину, несмотря на то, что у неё нет денег. - Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
           
У неё высшее образование. Несмотря на это, она не может найти работу. - Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта яна не знаходзіць працы.
У неё что-то болит. Несмотря на это, она не идёт к врачу. - У яе болі. Нягледзячы на гэта яна не ідзе да доктара.
У неё нет денег. Несмотря на это, она покупает машину. - У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта яна купляе аўтамабіль.