Добрый день! Продолжим изучение казахского языка. Казахский язык. Урок 21.

21 [двадцать один] - 21 [жиырма бір]
Лёгкая беседа 2 - Қысқа әңгіме 2
 
Вы откуда? - Сіз қайдан боласыз?
Из Базеля. - Базельден.
Базель находится в Швейцарии. - Базель Швейцарияда.
                
Разрешите мне представить Вам господина Мюллера. - Сізбен Мюллер мырзаны таныстырсам бола ма?
Он иностранец.     Ол — шетелдік.
Он говорит на нескольких языках. - Ол бірнеше тілде сөйлейді.
                
Вы здесь впервые? - Сіз мұнда алғаш рет келдіңіз бе?
Нет, я уже был / была здесь в прошлом году. - Жоқ, мен мұнда былтыр болғанмын.
Но только одну неделю. - Бірақ бір апта ғана.
                
Как Вам у нас нравится? - Сізге біздің жақ ұнай ма?
Очень хорошо. Люди очень приятные. - Өте жақсы. Адамдардың жүзі жылы екен.
И ландшафт мне тоже нравится. - Ландшафт та ұнайды.
                
Кто Вы по профессии? - Мамандығыңыз не?
Я переводчик. / Я переводчица. - Мен аудармашымын.
Я перевожу книги. - Мен кітап аударамын.
                
Вы здесь один / одна? - Сіз мұнда жалғызсыз ба?
Нет, моя жена / мой муж тоже здесь. - Жоқ, менің әйелім / күйеуім де осында.
А вот там двое моих детей. - Ал анау - менің екі балам.