Добрый день! Продолжаем учить армянский язык. Армянский язык. Урок 9.

9 [девять] - 9 [ինը]
Дни недели - շաբաթվա օրեր
 
понедельник - երկուշաբթի yerkushabt’i
вторник - երեքշաբթի yerek’shabt’i
среда - չորեքշաբթի ch’vorek’shabt’i
                
четверг - հինգշաբթի hingshabt’i
пятница - ուրբաթ urbat’
суббота - շաբաթ shabat’
                
воскресенье - կիրակի kiraki
неделя - մի շաբաթ mi shabat’
С понедельника по воскресенье - երկուշաբթիից մինչև կիրակի yerkushabt’iits’ minch’yev kiraki
                
Первый день это понедельник. - Առաջին օրը երկուշաբթին է: Arrajin ory yerkushabt’in e
Второй день это вторник. - Երկրորդ օրը երեքշաբթին է: Yerkrord ory yerek’shabt’in e
Третий день это среда. - Երրորդ օրը չորեքշաբթին է: Yerrord ory ch’vorek’shabt’in e
                
Четвёртый день это четверг. - Չորրորդ օրը հինգշաբթին է: Ch’vorrord ory hingshabt’in e
Пятый день это пятница. - Հինգերորդ օրը ուրբաթն է: Hingerord ory urbat’n e
Шестой день это суббота. - Վեցերորդ օրը շաբաթն է: Vets’yerord ory shabat’n e
                
Седьмой день это воскресенье. - Յոթերորդ օրը կիրակին է: Yot’yerord ory kirakin e
Неделя состоит из семи дней. - Շաբաթն ունի յոթ օր: Shabat’n uni yot’ or
Мы работаем только пять дней. - Մենք աշխատում ենք միայն հինգ օր: Menk’ ashkhatum yenk’ miayn hing or