Добрый день! Продолжаем учить армянский язык. Армянский язык. Урок 7.

7 [семь] - 7 [յոթ]
Цифры - թվեր
 
Я считаю: - Ես հաշվում եմ: Yes hashvum yem
один, два, три - մեկ, երկու, երեք mek, yerku, yerek’
Я считаю до трёх. - Ես հաշվում եմ մինչև երեքը: Yes hashvum yem minch’yev yerek’y
                
Я считаю дальше: - Ես շարունակում եմ հաշվել: Yes sharunakum yem hashvel
четыре, пять, шесть, - չորս, հինգ, վեց ch’vors, hing, vets’
семь, восемь, девять - յոթ, ութ, ինը yot’, ut’, iny
                
Я считаю. - Ես հաշվում եմ: Yes hashvum yem
Ты считаешь. - Դու հաշվում ես: Du hashvum yes
Он считает. - Նա հաշվում է: Na hashvum e
                
Один. Первый. - մեկ- առաջինը mek- arrajiny
Два. Второй. - երկու - երկրորդը yerku - yerkrordy
Три. Третий. - երեք - երրորդը yerek’ - yerrordy
                
Четыре. Четвёртый. - չորս - չորրորդը ch’vors - ch’vorrordy
Пять. Пятый. - հինգ - հինգերորդը hing - hingerordy
Шесть. Шестой. - վեց - վեցերորդը vets’ - vets’yerordy
                
Семь. Седьмой. - յոթ - յոթերորդը yot’ - yot’yerordy
Восемь. Восьмой. - ութ - ութերորդը ut’ - ut’yerordy
Девять. Девятый. - ինը- իներորդը iny- inerordy