Добрый день! Продолжаем учить армянский язык. Армянский язык. Урок 2.

2 [два] - 2 [երկու]
семья - ընտանիք
 
дедушка - պապ pap
бабушка - տատ tat
он и она - նա և նա na yev na
                
отец - հայր hayr
мать - մայր mayr
он и она - նա և նա na yev na
                
сын - որդի vordi
дочь - դուստր dustr
он и она - նա և նա na yev na
                
брат - եղբայր yeghbayr
сестра - քույր k’uyr
он и она - նա և նա na yev na
                
дядя - hորեղբայր/քեռի horeghbayr/k’yerri
тётя - մորաքույր/հորաքույր morak’uyr/horak’uyr
он и она - նա և նա na yev na
                
Мы - семья. - Մենք մի ընտանիք ենք: Menk’ mi yntanik’ yenk’
Семья не маленькая. - Ընտանիքը փոքր չէ: Yntanik’y p’vok’r ch’e
Семья большая. - Ընտանիքը մեծ է: Yntanik’y mets e