Добрый день! Продолжаем учить армянский язык. Армянский язык. Урок 11.

11 [одиннадцать] - 11 [տասնմեկ]
Месяцы - ամիսներ
 
январь - հունվար hunvar
февраль - փետրվար p’yetrvar
март - մարտ mart
                
апрель - ապրիլ april
май - մայիս mayis
июнь - հունիս hunis
                
Это шесть месяцев. - Սրանք վեց ամիսներ են: Srank’ vets’ amisner yen
январь, февраль, март, - հունվար, փետրվար, մարտ hunvar, p’yetrvar, mart
апрель, май и июнь. - ապրիլ, մայիս հունիս april, mayis hunis
                
июль - հուլիս hulis
август - օգոստոս ogostos
сентябрь - սեպտեմբեր september
                
октябрь - հոկտեմբեր hoktember
ноябрь - նոյեմբեր noyember
декабрь - դեկտեմբեր dektember
                
Это тоже шесть месяцев. - Սրանք նույնպես վեց ամիսներ են: Srank’ nuynpes vets’ amisner yen
июль, август, сентябрь, - հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր hulis, ogostos, september
октябрь, ноябрь и декабрь. - Հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր Hoktember, noyember, dektember